• Een netwerk van en voor alle actieve autochtone en allochtone vrouwen van alle leeftijden uit Meppel en omgeving waarbij kennis, vaardigheden en gezelligheid uitgewisseld worden.
  • Kernwoorden zijn : gelijkwaardigheid, respect en plezier.
  • Onder het thema ‘ontmoeting’ organiseren we met elkaar diverse multiculturele activiteiten zoals  eat & meet,  filmavonden en  feesten. Maar ook themabijeenkomsten op het gebied van  toneel, muziek, opvoeding, werk en persoonlijke ontwikkeling.
  • Vanzelfsprekend  kan jezelf ook initiatief nemen om iets te organiseren waarbij de projectgroep je kan helpen.

      

Wil je meedoen? Geef je dan op! Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Registreer dan nu